Kloka kvinnor


Det enda vi har är nuet. Nu, nu och nu. Allt annat är berättelser.

Gitte Jörgensen 
Jag tror att det som inger en känsla av lycka är att man har förmåga att vara närvarande. Många människor lever så mycket i tankar om det förflutna och framtiden att det inte finns utrymme kvar att vara i nuet. Tankar som hela tiden säger ’du måste vidare’ slukar energi från nuet. Och är man i huvudet hela tiden, tycker man att livet är tomt, eftersom man inte berörs av något verkligt. Det finns en betydligt större dimension i livet, som bara kan upplevas när vi vågar vara närvarande i hjärtat. Hjärtat lever när vi låter oss beröras av skönhet och av människors kärlek till varandra.

… först när vi går ner i varv, kan vi uppfatta den skönhet och kärlek som alltid finns i hjärtat och låta oss beröras och näras av den, i mycket djup bemärkelse. För att vara i hjärtats öppenhet måste man emellertid vara villig att känna, både det fantastiska och det obehagliga, för när hjärtat öppnar sig blir man mer känslig och sårbar.

Margit Madhurima RigtrupDet har för mig blivit uppenbart att allt helande, fysiskt, känslomässigt och själsligt, bäst har sin utgångspunkt i att människan läker den brustna kontakten med Gud. Utifrån detta hel ande kan den läkedom som människan behöver för sin andliga mognad ske.

Carin Noelius


The discontent we are feeling is a call to mystical service and the world is the new monastery. Learning, refining, making your soul a channel for grace in this world - this is your new assignment. You have the perceptual skills of a medical intuitive, you know how to heal, how to enter into prayer, and keep your mouths shut so your ego doesn’t take over. You know how to listen to the interior of your castle. You may never go back to your pain and your woundedness.

You form companions to illuminate each other - soul companions - studying God together, giving each other the best of your illumination. You are yearning for that type of support - ‘I see gifts and power in you that you are not using and we as your soul companions are here to help empower you to be the mystic.’ This is what you are called to do. This is about you discovering the power you have to serve in the world. Get out of the way and let the grace flow through you.

Caroline MyssI grund och botten handlar allt om kärlek - den passionerade kärleken till det man företar sig och ägnar sin tid åt, den universella kärleken som man upplever när man förenas med den dolda dimensionen, och slutligen den medmänskliga kärleken som man upplever, när man har tid och överskott till att skapa en närvaro och ett nätverk med sin familj, sina vänner, sina grannar, sina arbetskamrater och andra.

Gitte Jörgensen i Simple living
Det finns två sätt att tjäna pengar. Det ena är att ge kunden vad han vill ha. För att göra det måste man först ta reda på vad det är och sedan utföra något som tillfredsställer behovet. När man levererar resultatet får man betalt, och det var det som var meningen med hela projektet.

I det här scenariot är det inte själva processen som tilltalar dig – du måste först räkna ut hur du ska utföra arbetet med lägsta möjliga utgifter, och sedan måste du överväga hur du ska få kunden att betala så mycket som möjligt. Dessutom måste du ju göra själva jobbet, skapa det kunden vill ha. När kunden betalar dig känner du hur motvilligt han gör det – även om ni kommit överens om ett pris på förhand känner du att han egentligen skulle föredra att betala mindre. Han vill betala så lite som möjligt, så att det blir pengar över till att tillfredsställa andra önskningar. I den här typen av transaktion är köpare och säljare involverade på samma nivå – önskningar. Hela deras interaktion, från beställning till betalning, är ett mycket subtilt krig.

Men det finns ett annat sätt att tjäna pengar – ett sätt där man inte följer kundens önskemål eller ens söker någon kund. Man gör någonting som skänker glädje, och själva aktiviteten är ett uttryck för kärlek. Man skulle göra det även om ingen betalade.

Den som då ser dig arbeta – om han är öppen – lägger märke till att du utstrålar kärlek medan du arbetar. En sådan människa känner sig inspirerad att stödja det du gör – hon vill att det ska fortsätta leva genom dig eftersom det inte är så vanligt i vår värld. Ibland handlar stödet om att hon köper din produkt även om hon egentligen inte behöver den, men oftare är stödet mer indirekt. Du kanske erbjuds en plats att semestra gratis på eller verktyg och material för renoveringen av ditt hus. Du kanske får betalt för något som du gjorde som en tjänst, inte som ett jobb. Och vadhelst du får åtföljs av den andra människans glädje i att ge dig det. Sådana människor vill aldrig ge mindre – faktum är att de önskar att de kunde ha givit dig mer!

När man tjänar pengar på det här sättet får man betalt för att bara vara – inte för det man gör. Det skiljer sig fullständigt från det man får höra i affärsvärlden – det är ett sätt att leva, och man tjänar egentligen inte pengar, de bara kommer, som en gåva. På samma sätt är ditt arbete en gåva till existensen utan något annat syfte än själva kreativiteten.

Sagarpriya DeLong, i Kärlekens båda ansikten
INBJUDAN

Det intresserar mig inte vad du har för yrke. Jag vill veta vad du brinner för och om du vågar drömma om att möta ditt hjärtas längtan.

Det intresserar mig inte hur gammal du är. Jag vill veta om du skulle ta risken att framstå som en dåre för din kärleks skull, för dina drömmar, för äventyret att leva.

Det intresserar mig inte hur stjärnorna stod när du föddes. Jag vill veta om du har berört din egen sorgs kärna, om livets svek har öppnat dig eller om du har krymt ihop och stängt in dig av fruktan för ytterligare smärta.

Jag vill veta om du kan sitta med smärta, min eller din egen, utan att röra dig för att gömma undan, sudda ut, eller piffa upp den. -Om du kan dansa vilt och låta extasen uppfylla dig ända ut i fingrar och tår utan att manas att vara försiktig, realistisk eller hålla de mänskliga begränsningarna i minnet.

Det intresserar mig inte om din berättelse är sann. Jag vill veta om du kan göra någon annan besviken för att förbli sann mot dig själv - om du kan bära anklagelser om svek för att inte svika din egen själ.

Jag vill veta om du kan vara trogen och därför pålitlig. Jag vill veta om du kan förnimma skönheten även om varje dag inte ter sig underbar och om du kan låta skönheten bli din livskälla.

Jag vill veta om du kan leva med misslyckanden, dina egna eller mina, och ändå stå vid stranden när fullmånen utgjuter sin silverglans och ropa JA!

Det intresserar mig inte var du bor eller hur mycket pengar du har. Jag vill veta om du kan stiga upp efter en lång natts sorg och förtvivlan, mörbultad ända in i märgen, och ändå göra vad som behöver göras för barnen.

Det intresserar mig inte vem du är eller hur du har kommit hit - jag vill veta om du kommer att stå i eldens mitt med mig utan att rygga tillbaka.

Det intresserar mig inte var eller vad eller med vem du har studerat. Jag vill veta vad som när dig inifrån, när allt annat faller bort. Jag vill veta om du kan vara ensam med dig själv och om du i sanning tycker om ditt eget sällskap i de tomma stunderna.

Oriah Mountain Dreamer
Why do you look at me? Look at your own self. Why do you listen to me? Listen to your own self. Why do you believe in what I say? Do not believe in me or any other teacher, rather trust in your own inner voice. This is your guide, this is your teacher. Your teacher is within not without. Know yourself, not me!

Peace PilgrimOur deepest fear is not that we are inadequate

Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that frightens us.

We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented and fabulous?

Actually, who are we not to be?

You are a child of God.

Your playing small doesn't serve the world.

There's nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you.

We were born to manifest the glory of God that is within us.

It's not just in some of us, it's in everyone.

And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.

As we are liberated from our own fears, our presence automatically liberates others.

Marianne Williamson - ur A Return to Love 
There is a vitality, a life force, an energy, a quickening that is translated through you into action. And because there is only one of you in all of time, this expression is unique. And if you block it, it will never exist through any other medium and be lost. The world will not have it. It is not your business to determine how good it is nor how valuable nor how it compares to other expressions. It is your business to keep it yours, clearly and directly, to keep the channel open, whether you choose to take an art class, keep a journal, record your dreams, dance your story or live each day from your own creative source. Above all else, keep the channel open!

Martha Graham

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar