Your vision will become clear


Your vision will become clear only
when you look into your heart.

Who looks outside, dreams.
Who looks inside, awakens.

~ C.G. Jung

If beings knew as I knowIf beings knew as I know,
the results of giving and sharing,
they would not eat without having given...
even if it were their last bite,
their last mouthful, they would not eat
without having shared,
if there were someone to receive their gift.


~ The Buddha

It is not the mountain we conquer but ourselves.

~ Edmund Hillary

Människor som älskar för mycket


Utmärkande drag hos människor som älskar för mycket


 • De kommer från hem där deras känslomässiga behov som barn inte uppfylldes

 • De försöker idag tillfredsställa detta ouppfyllda behov genom att själva bli vårdare

 • De dras till känslomässigt blockerade människor som de vill försöka förändra genom sin kärlek

 • De fasar för att bli övergivna och gör vad som helst för att förhindra att relationen bryts

 • Nästan ingenting är för besvärligt, tidsödande eller dyrt om de kan "hjälpa" den de är bundna vid

 • De är vana vid brist på kärlek i personliga relationer och är därför beredda att vänta, hoppas och vara till lags

 • De är beredda att ta på sig mycket mer än 50 procent av ansvaret och skulden i relationen

 • Deras självaktning är farligt låg och innerst inne tror de inte att de förtjänar att vara lyckliga

 • De har ett förtvivlat behov av att kontrollera sina partners därför att de upplevt så lite trygghet i sin barndom. Deras strävan att kontrollera människor och situationer maskeras som "hjälpsamhet"

 • I varje relation har de mycket närmare kontakt med sina drömmar om hur det kunde vara, än med verkligheten

 • Möjligen är de även beroende av narkotika, alkohol, och vissa livsmedel, särskilt söta

 • Genom att dras till människor med problem undviker de att ta ansvar för sig själva

 • De dras inte till människor som är vänliga, pålitliga och intresserade av dem. Sådana tycker de är tråkiga.


Källa: Kvinnor som älskar för mycket av Robin Norwood

Fader Vår på arameiskaO Du universums Fader-Moder, från vilken livets andedräkt kommer, Du är närvarande i alla vibrationer av ljud och ljus.

Koncentrera Ditt ljus inom oss - gör det användbart.

Skapa Ditt rike av enhet nu och låt Dina ideal råda.

Din enda önskan verkar sedan med vår, i allt ljus, liksom i alla former.

Tillmötesgå vårt behov av bröd och insikt var dag.

Låt oss uppleva samma frihet från våra misstag och föreställningar som vi tillåter andra att uppleva.

Låt inte ytliga ting förleda oss,

utan befria oss från det som håller oss tillbaka frå vårt sanna syfte.

Från Dig kommer all styrande vilja, livet och kraften att skapa, sången som förskönar allt, från tid till tid förnyas den.

Sannerligen, må dessa ord - i all sin kraft- vara grunden för alla mina handlingar: Amen© Neil Douglas-Klotz

Tozan


Länge sökt genom andra.
Långt från att nå det.
Nu, genom mig själv,
möter jag det överallt.
Det är bara jag själv,
men jag är inte det.
När jag förstår det så,
kan jag vara mig själv.


~ Tozan, 800-talet

En ton från himmelen


Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen,
ifrån Guds eget väsen, den rena kärleken.
Här nere till vårt öra så många missljud når,
men Gud är saligheten, säll den som det förstår.

När anden stilla vilar, sitt fäste har i Gud,
i hjärtats inre formas de rena lovsångsljud.
När Gud slår an ackordet i himmel och på jord,
då blir av hela mänskan en lovsång utan ord.

Men för att därtill komma man måste bliva tom,
det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom.
När Herren där vill tala, man måste vara still,
att han med instrumentet får göra vad han vill.

När egenviljan brutits, dess röst har tystnat här,
jag uti Jesu händer kan bli vad han begär.
Ty det är hemligheten, att Gud ifrån sin tron
blott ur ett ödmjukt hjärta kan bringa fram en ton.


~ Linnea Hofgren, Kerstin Lundin; Segertoner 602

On Death ~ Kahlil GibranYou would know the secret of death.
But how shall you find it unless you seek it in the heart of life?
The owl whose night-bound eyes are blind unto the day
cannot unveil the mystery of light.
If you would indeed behold the spirit of death,
open your heart wide unto the body of life.
For life and death are one,
even as the river and the sea are one.

In the depth of your hopes and desires
lies your silent knowledge of the beyond;
And like the seeds dreaming beneath the snow
your heart dreams of spring.
Trust the dreams,
for in them is hidden the gate to eternity.


Your fear of death is but the trembling of the shepherd
when he stands before the king whose hand
is to be laid upon him in honour.
Is the shepherd not joyful beneath his trembling,
that he shall wear the mark of the king?
Yet is he not more mindful of his trembling?

For what is it to die but to stand naked in the wind
and to melt into the sun?
And what is it to cease breathing,
but to free the breath from its restless tides,
that it may rise and expand and seek God unencumbered?

Only when you drink from the river of silence
shall you indeed sing.
And when you have reached the mountain top,
then you shall begin to climb.
And when the earth shall claim your limbs,
then shall you truly dance.


~ kahlil gibran

Ett dygn bör innehålla


Ett dygn bör innehålla:

en tredjedel sömn

en tredjedel arbete, som inkluderar allt görande, även städning, pyssla i trädgården, betala räkningar, och gå och handla

en tredjedel varande - vaken vila och inre reflektion


- gammal österländsk modell presenterad i Mia Lehndals bok Våga vara den du är

Helige Benedikts klosterregel


Erkänn Guds närvaro i ditt liv

Acceptera Guds vilja

Ta emot andlig vägledning

Håll ut - ge inte upp i din strävan

Erkänn dina brister och felsteg

Lev enkelt

Var ärlig mot dig själv

Var villig att lära av andra

Lyssna till människor

Tala vänligt till andra

Acceptera andra som de är

Var lugn och närvarande

The real weapons of mass-destruction are the hardened hearts of humanity.


~ Leonard Cohen

Great MotherGreat Mother,

Let us become One. Fill our hearts with longing that aches, and when we just can't stand it anymore, release us into warmth, into love, into 'so this is what Life is really about.'

Great Mother,

Hold us so close that there is only One Heart, beating so thunderously loud, drowning out all illusion, leaving only Silence, Nothing, Everything, Love.


~ Adina

Kärleken är inte ett biståndsprojekt / Bob HanssonMånga morgnar börjar jag med följande mantra: "Det är inte den andra som ska rädda mig, det är inte den andra som ska ge mig frid. Jag är räddad. Jag har frid."

Som en påminnelse att jag i mina kärleksmöten inte är ett behövande u-land, det är inte en hjälpsändning jag är ute efter. Kärlek är inte ett biståndsprojekt.

Alltför ofta har jag lagt ut min kärlek på entreprenad. Jag har behövt känna mig älskad av en annan för att kunna älska mig själv. Jag har därmed varit beroende, avhängig. Det har varit en fruktansvärt bräcklig tillvaro där fundamentet för all min kärlek i vilket ögonblick som helst har kunnat dras undan.

Och har dragits undan.

Och så fort en relation har tagit slut, har jag inte bara känt mig övergiven av den andre, utan också ögonblickligen lämnat mig själv.

När den andra har slutat att älska mig, har jag av bara farten gjort samma sak. När jag som mest har behövt kärlek, har jag inte haft någon att ge till mig själv.

För fundamentet har varken varit Gud eller mitt eget hjärta, utan den andra människan.

...

Jag behöver andra människor. Jag vill behöva andra människor.

Men jag vill inte avkräva dem något som jag själv egentligen redan har. Och därmed befria varje annan människa jag älskar från ett ansvar jag själv undviker.

Jag är inte ett u-land. Kärleken är inte ett biståndsprojekt. Du är inte min hjälpsändning. Du är inte här för att ge mig något jag själv inte har. Du är här för att dela och leka i den kärlek som är långt äldre, ursprungligare och evig, än det möte vi två just nu delar.

...

Bob Hansson